Darbības principi

Gaisa siltumsūknis sastāv no divām daļām - ārējās bloks, kurā ir kompresors un ārējais siltummainis, kuru stiprina pie ēkas ārsienas. Iekšējā bloka novietojumam ir dažādas variācijas - grīdas modeļi, griestu kasete, sienas modelis, griestu konsole. Tajā ir rotots, iekšējais siltummainis un plazmas filtri.

Abas siltumsūkņa daļas tiek savienotas ar divām caurulītēm, pa kurām plūst dabai šobrīd draudzīgākā gāze R410A, jaunā gāze R32. Kompresora darbības rezultātā saspiestā gāze kļūst karsta, aizplūst uz ierīces telpas daļu un atbrīvojas no siltuma, kuru ventilators kā siltu gaisu izpūš iekštelpās. Tad gāze atkal atgriežas noslēgtās sistēmas āra daļā, kurā viņa nodzesējās lidz par -50°C. Cauri āra daļas radiatoram plūstošais gaiss, pat, ja tas ir –20oC temperatūrā, spēj uzsildīt auksto gāzi. Tādā veidā siltums tiek iegūts no dabas.


Lietderības koeficients. Lietderības koeficients (COP) parāda, cik daudz siltuma jaudas ir iespējams iegūt no 1kW elektroenerģijas. Nominālais COP visiem ražotājiem un visām iekārtām tiek norādīts pie +7°C ārgaisa temperatūras. Caurmērā tas ir no 4 - 6.

Lietderības koeficients mainās atkarībā no ārgaisa temperatūras, piemēram, pie -20°C COP noslīdz līdz 2.4. Caurmērā sezonas vidējais COP ir apmēram 3.5.

Izvēle. Gaisa siltumsūknis ir liela un nopietna mājas apsildes sistēmas daļa. Ir svarīgi lai tā darbotos labi, tādēļ jāraugās, lai izvēlētais modelis tiešām būtu piemērots ziemeļvalstu klimatiskajiem apstākļiem. Tas nozīmē, ka tam ir ekstra izolācija un siltumvadi kompresora un pamatnes sildīšanai. 
Izvēloties siltumsūkni, uzmanība jāpievērš arī tam kāds ir lietderības koeficients un siltumatdeve pie zemām āra gaisa temperatūrām, kā arī ražotāju ieteiktā zemākā temperatūra pie kuras darbojas siltumsūknis. 
Svarīgi, lai preces pārdevējs un uzstādītājs būtu viena un tā pati kompānija - tad nepieciešamības gadījumā jums būs pieejams arī serviss. Uzņēmuma, kas nodarbojas tikai ar pārdošanu, bet uzstādīšanu iepērk no cita uzņēmuma, galvenā interese ir pārdošana. Šodien tā ir viena prece, rīt, iespējams, cita. Tadēļ labi ir noskaidrot, kurš nodrošinās nepieciešamo servisu.

Novietojums. Lai no siltumsūkņa darbības iegūtu lielāko efektu, jāizvēlas pēc iespējas labākā tā novietošanas vieta. Vispirms tas nozīmē, ka iekštelpas daļu vēlams stiprināt pie ārsienas, lai siltums tiktu pūsts uz mājas vidu un atbilstošā attālumā no griestiem, lai nekas netraucētu gaisa cirkulācijai. Āra daļa pie fasādes jāstiprina aptuveni 60 cm no zemes un ne mazāk kā 10 cm attālumā no sienas. Saulaina un sausa vieta vienmēr nodrošina labākus darbības apstākļus nekā tumša, auksta un mitra, tomēr gaisa siltumsūknis darbojas neatkarīgi no tā, kurā debespusē tas ir novietots.